Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddförordningen (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som vår gäst skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

Integritetspolicy för Hotell Nova, Karlstad

Inledning

Vi behandlar dina personuppgifter i olika sammanhang, t ex när övernattar på vårt hotell eller nyttjar tjänster som vi tillhandahåller. I vår integritetspolicy hittar du information om vår behandling av personuppgifter. Nedan finner du också kontaktuppgifter om du har frågor eller om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi har om dig.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter

Denola AB, som driver Hotell Nova, organisationsnummer 559079-6934, Lomvägen 49, 656 71 Skattkärr, telefon 054-56 00 80, epost info@denola.se är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i våra system för bokning, fakturering och hotelldrift. Vi är vidare behandlingsansvariga för vår marknadsföring och utskick av epost till våra kunder och andra kontakter.

Behandling av personuppgifter i samband med bokning av övernattning och vistelse

I samband med de bokningar som du gör själv eller som andra gör på uppdrag av dig, behandlar vi personuppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla avtalet om bokning och köp av tjänster. Detta avser uppgifter som du lämnar till oss direkt eller som du lämnar till oss via en resebyrå eller in agent. Vi behandlar t ex upplysningar avseende din identitet, dina kontaktuppgifter liksom din betalningsinformation. Dessutom behandlar vi andra uppgifter som du kan ha lämnat och som har betydelse för din vistelse hos oss. Detta kan avse information om allergier eller speciella önskemål avseende din vistelse. Vi registrerar alla köp och beställningar du gör hos oss, t ex restaurang och room service, för att vi ska kunna leverera dessa tjänster och för att du ska kunna betala för dem. Kontakt inför, under och efter vistelsen via telefon och epost kan förekomma. Vi behandlar dessa uppgifter i vårt system så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla bokningsavtalet med dig och så länge som gällande lagar och förordningar kräver att vi gör så.

Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål

Vi använder din epostadress, eller andra kontaktkanaler som du har lämnat, för att skicka nyheter och erbjudanden i enlighet med de regler gällande befintliga kundrelationer som bestäms av Marknadsföringslagen.

Du kan när som helst dra tillbaka samtycke som du tidigare lämnat till oss och du kan också avsäga dig att erhålla marknadsföring enligt befintliga kundrelationer. Detta gör du genom att skicka epost till info@denola.se

Behandling av personuppgifter för andra ändamål

Om du kontaktar vår kundtjänst eller på annat sätt vänder dig till oss med förfrågningar, behandlar vi de personuppgifter du lämnar i den utsträckning det behövs för att kunna besvara och logga din förfrågan. Basen för detta är legitima intressen, för att kunna uppfylla avtal med dig eller för att besvara dina förfrågningar.

Förutom den behandling som beskrivs i vår integritetspolicy eller baserat på ditt samtycke, kan vi i vissa fall tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger eller tillåter oss detta.

Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke eller utan att gällande lagar, inklusive GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta.

För att undvika missförstånd vill vi förtydliga att vår databearbetning för behandling av uppgifter för våra egna ändamål inte anses som utlämning.

Dina rättigheter

Som fysisk person har du ett antal rättigheter enligt GDPR.

Du har rätt att begära information, rättelse eller radering av de personuppgifter som vi behandlar avseende dig. Du har vidare rätt att begära begränsning av behandling, göra invändningar mot behandlingen och rätt till dataportabilitet.

För att tillämpa dina rättigheter kan du skicka epost till info@denola.se. Vi besvarar din begäran så fort som möjligt, dock senast inom 30 dagar.

Vi kommer be dig att bekräfta din identitet eller be dig lämna ytterligare information innan vi låter dig utöva dina rättigheter gentemot oss. Detta gör vi för att försäkra oss om att vi endast lämnar ut dina personuppgifter till rätt person.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på våra webbsidor. En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet (t ex smartphone, dator eller surfplatta). Cookies hjälper till att identifiera vilka sidor som besöks på vår webbplats. Den information som sparas med hjälp av cookies kan t ex vara hur du använder webbplatsen, vilken webbläsare du använder och vilka webbsidor du har besökt.

 En permanent cookie ligger kvar på din enhet under en förutbestämd tid. En sessioncookie sparas tillfälligt i din enhets minne medan du är inne på våra hemsidor. De senare raderas när webläsaren stängs ner. Vi använder både permanenta cookies och sessioncookies.

Om du inte vill att våra webbsidor sparar cookies på din enhet, kan du inaktivera cookies i din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kommer funktionaliteten på våra webbsidor att minska.

Ändringar i integritetspolicyn eller behandlingen

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och förbättring av våra tjänster gentemot våra kunder. Detta kan komma att ändra tillvägagångssättet eller omfattningen av vår behandling av personuppgifter. Informationen vi lämnar i denna integritetspolicy kommer därför att ändras och uppdateras från tid till annan. Vi kommer också att ändra integritetspolicyn i enlighet med nya regler eller om myndighetspraxis kräver så.